01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu