Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında

TİCARET SİCİL NO:397598
 
TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 
TİCARİ ADRESİ: Beştepe Mah. Nergiz Sok. No:7/52-53-54-55 Via Tower İş Merkezi Yenimahalle/ANKARA (Şirket Merkezi adresi)
 
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına davet;
 
Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin 17.11.2021 tarihinde, saat 14:00’de Şirket Merkezi adresi olan; Beştepe Mah. Nergiz Sok. No:7/52-53-54-55 Via Tower İş Merkezi Yenimahalle/ANKARA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
 
 
Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan vekâletname örneği ile temsilcilerin katılımın sağlanması hususu ilan olunur.
 
GÜNDEM
 

  1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanaklarının imzalanması konusunda yetki verilmesi,
  2. Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadilinin görüşülmesi,
  3. Dilek ve Temenniler,
  4. Kapanış.