Sığır Süt Yemi Standart - 50 KG

Yemler kesinlikle ıslatılmamalı ve en az 2-3 öğünde eşit aralıklarla verilmelidir. Bir öğünde verilecek kesif yem miktarı enfazla3,5-4 Kg olmalıdır. Etiketinde belirtilmedikçe içine küspe, tahıl, vitamin vb. ilave edilmemelidir. Hayvanların önünde 24 saat kaba yem (Saman, ot, Kuru yonca vb.) bulunmasına dikkat edilmeli ve sağmal ineklerin sürekli temiz suya ulaşmaları sağlanmalı bu sağlanamıyorsa günde en az 3 defa sulanmalıdırlar. Ayrıca, ahırlar havalandırılarak içerisinde temiz havanın bulunması sağlanmalıdır. SIĞIR SÜT YEMİ STANDART KULLANMA ŞEKLİ Düşük ve orta düzey sağmal süt ineklerinin beslenmesinde kullanılır. Sığır Süt Yemi Standart yemini ilk defa kullanıyorsanız, bir haftalık geçiş döneminden sonra günde en az 2-3 öğün olmak üzere günün aynı saatlerinde veriniz. Hayvanların devamlı temiz suya ulaşabilmelerini sağlayınız. 

ÜRÜN ADI  Sığır Süt Yemi Standar
TÜRÜ  Büyükbaş Yemi
AĞIRLIK  50KG