Sığır Süt Yemi Tahıl Mix - 50 KG

Sığır Süt Yemi Tahıl Mix. , süt ineklerinin doğumlarından itibaren kuruya çıkartılana kadar ki dönemde kullanılabilecek, sindirimi kolay tamamlayıcı bir yem olarak üretilmiştir. Tahıllarla yarı yarıya karıştırılıp verildiğinde laktasyondaki hayvanların kesif yem ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmıştır. Süt ineklerinin yaşama ve verim payı ihtiyaçlarını karşılayacak protein, enerji, vitamin ve mineral dengesine sahiptir. Kaliteli protein kaynakları kullanılmaktadır. Tahıllarla karışım yapıldığı için maliyeti düşürür. Süt verim durumuna göre laktasyonun her aşamasında kullanılabilir. Lezzetli ve iştah açıcı bir üründür. TAHIL MİX YEMİ KULLANMA ŞEKLİ Orta ve yüksek verimli süt ineklerinin beslenmesinde kullanılır. Arpa, mısır vs. tahıllarla yarı yarıya (%50 tahıl / %50 Süt Tahıl Mix.) karıştırılarak kesif yem oluşturulur. Oluşan kesif yem miktarı süt verimine göre artırılıp azaltıla bilir. Süt Tahıl Mix. yemini ilk defa kullanıyorsanız, bir haftalık geçiş döneminden sonra günde en az 2-3 öğün olmak üzere günün aynı saatlerinde veriniz. Hayvanların devamlı temiz suya ulaşabilmelerini sağlayınız. 
 

ÜRÜN ADI  Sığır Süt Yemi
TÜRÜ  Tahıl Mix
AĞIRLIK  50KG